مکانیکال سیل (آب بندی های مکانیکی)

مكانیكال سیل یا محفظه آب‌بند قسمتی است كه در حد فاصل بین بلبرینگ‌ها و پروانه پمپ قرار گرفته است و از مهمترین قسمت‌های پمپ می‌باشد و وظیفه آن جلوگیری از ورود سیال به درون بلبرینگ‌ها و شفت می‌باشد..

توضیحات

مکانیکال سیل به عنوان یک ابزار مهم در آب بندی پمپ سیالات شناخته می‌شود. از سیل های مکانیکی معمولا در پمپ ها، میکسر ها، مخزن ها، شفت های دوار و… استفاده می‌شود. برای آب بندی کردن یک پمپ، باید روشی در پیش گرفت تا با وجود نیروی گریز از مرکز درون پمپ، شفت وارد مخزن سیال شود. این در حالی است که در حین انتقال، نباید میزان زیادی از سیال از محفظه خارج شود. برای رفع این چالش باید بین شفت و محفظه ی پمپ، چیزی وجود داشته باشد که فشار آب را تحمل کند و چرخش شفت دوار را تاب آورد. به همین دلیل امروزه از آب بند مکانیکی به کمک مکانیکال سیل استفاده می‌شود.

انواع مکانیکال سیل چیست؟

بر اثر گردش شافت در پمپ، میکسر یا هر وسیله ای، سیال یا گاز موجود در محفظه یا پوسته از آن خارج می‌شود. وظیفه آب بند مکانیکی یا مکانیکال سیل (Mechanical seal)، که از قطعات حساس و ایمنی بالا می‌باشد، جلوگیری از نشت سیال، گاز و مواد غیره به خارج از مجموعه تجهیزات مربوطه می‌باشد. آب بند مکانیکی جزو تجهیزات مصرفی بوده یعنی با گذشت زمان مصرف شده و کیفیت خود را از دست می‌دهد و نیاز به تعویض دارد.

مکانیکال سیل دارای دو صفحه یا سطح صاف است که یکی از صفحات آب بند دوار بوده و صفحه دیگری یک صفحه آب‌بند ثابت است. بخش متحرک مکانیکال سیل (ساخته شده با مکانیزم محرکی) بر وروی شافت یا محور پمپ قرار می‌گیرد و با همان سرعت محور پمپ می‌چرخد. اما بخش ثابت مکانیکال سیل بر روی کاسه پمپ قرار می‌گیرد و مانع نشتی می‌شود. صفحه دوار و متحرک با مجموعه ای کششی مانند فنر و گردگیر آکاردئونی و … در مقابل صفحه ثابت قرار گرفته است و چه زمانی که پمپ در حال کار نیست و چه زمانی که محور پمپ در حال چرخش است، از آلودگی و نشتی جلوگیری می‌کند.

انواع مکانیکال سیل (آب بند )

  • مکانیکال سیل یک فنره و چند فنره
  • مکانیکال سیل کارتریجی یک و دو مرحله ای
  • مکانیکال سیل آکارئونی
  • مکانیکال سیل با فنر موجی