بلبرینگ

  • الکتروموتور

  • خودرو

توضیحات

بلبرینگ الکتروموتور:بلبرینگ ها قطعاتی هستند که بین روتور و محور یاتاقان استاتور قرار می گیرند. هر بلبرینگ از دوطوقه تشکیل می‌شود. یک طوقه ثابت است و به استاتور وصل شده  و طوقه دوم متحرک است که روی محور روتور قرار می‌گیرد و همراه آن گردش می‌کند. به منظور کاهش اصطحکاک در بین دو طوقه از ساچمه استفاده می کنند، این گلوله‌ها ضمن حفظ فاصله بین طوقه سطح تماس آن‌ها را نیز به حداقل می‌رسانند.

bolbering electromotor

 

 

 

بلبرینگ خودرو:بلبرینگ  یکی از قطعات مکانیکی در ساختار خودرو است. مهم‌ترین استفاده از این قطعه در خودرو، متصل کردن چرخ‌ها و محورهای ماشین است. همچنین، این قطعه باعث چرخش نرم‌تر و کاهش استهلاک در حرکت دورانی چرخ‌دنده‌ها، چرخش چرخ‌ها، فن ماشین و… می‌شود. کاربرد این قطعه در خودرو بسیار زیاد بوده و به طور معمول حدود ۱۵۰ بلبرینگ در یک خودرو مشاهده می‌شود. مهندسین و تکنسین‌ها این قطعه را به عنوان تکاملی در صنعت می‌شناسند و هرروزه کاربرد وسیع‌تر و انواع متنوع‌تری برای آن طراحی می‌گردد.

 

bolbering khodro jpg